Proyección, vídeo digital HD 5’14’’ loop, sin sonido, 3 x 2 m
Vídeos 2’40’’ loop, sin sonido
46 x 45 x 20 cm


documenta Halle, Kassel // Moltkerei Werkstatt, Cologne // Kunsttempel, Kassel // Interim Space, Kassel, 2014

Back to Top
MARIANA HEREDIA